VERBETEREN EN VERNIEUWEN

Wij helpen u graag met efficiencyverbetering van

online betalingen, facturering en cash management.

Of de vertaling van nieuwe wetgeving naar

product- en processpecificaties.

Wat wij doen

Wij vertalen ontwikkelingen in markt naar kansen en mogelijkheden voor verlagen van kosten en het verbeteren van de efficiency van (online) betalingen, facturering en cash management.

En we vertalen nieuwe wetgeving naar product- en processpecificaties.

Wat u krijgt

U krijgt een groter inzicht in, en een grotere controle over, uw processen voor bestellen, factureren, leveren en betalen. We helpen de bestuurbaarheid van deze processen te vergroten en risico’s te verminderen.

Wij helpen ook om kosten te verlagen. Directe kosten, zoals bankkosten en transactieprovisies en indirecte kosten, zoals de kosten voor credit management of de kapitaalslasten.

En u krijgt een veel beter inzicht in wat uw mogelijkheden zijn voor verkoop via internet en met behulp mobiele apparaten zoals smart phones en tablets.

Hoe wij leveren

Wij analyseren en ontwerpen processen. En we helpen deze te implementeren.
We werken en leveren stap voor stap. Dat wil zeggen dat klein kunnen beginnen. Met een inspanning van enkele uren of dagen. Van daar uit werken we naar de door u gewenste diepgang en eindresultaten.